Emotional Intelligence Research Association

Empower - Inspire - Achieve!

Psihologia traumei

              Trauma psihică se definește ca o experiență vitală de discrepanță între factorii situaționali amenințători și capacitățile individuale de stăpânire, care este însoțită de sentimente de neajutorare și abandonare lipsită de apărare, toate acestea duc astfel la o zdruncinare de durată a înțelegerii de sine și de lume (Riedesser & Fischer, 2007). 

               Într-o abordare complexă, trauma psihică se explică prin aspectele și caracteristicile sale generale, diferențiatoare și speciale.  

              Perspectiva generală evidențiază aspectele fundamentale de natură etiologică, antropologică și fenomenologică a traumei psihice, înțeleasă ca o complexitate de particularități angrenate funcțional la mai multe niveluri ale existenței.  

          Perspectiva diferențială decelează între diversele diferențe interindividuale, referitoare atât la numeroasele predispoziții subiective, cât și la paletă largă de situații traumatice. 

            Perspectiva specială particularizează procesele traumatice, precum: războiul, catastrofele naturale, accidentele de circulație, traumele vicariante la salvatori, abuzul și traumele din copilărie, violul și hărțuirea sexuală, abuzul pacienților în timpul terapiei și consilierii psihologice; abuzul profesional sau mobbingul; copii cu părinți bolnavi în stadiu terminal, tortura și exilul; criminalitatea violentă; șomajul; altele (Kretschmann, 1993; Duchting, 2004; Guggemos, 1989; Angenendt, 2002; Leyman, 1993). 

           Scopul acestui workshop este acela de a ne îndrepta atenția spre aspectele metodologice ale abordării traumei psihice, aspecte ce constau în prezentarea unor indicatori și indici de uz personal în identificarea stresului posttraumatic, precum și în însușirea unor procedee și tehnici de management al stresului asociat cu alte aspecte patologice, precum: 
              - furia,  
               - agresivitatea,  
              - toleranța scăzută la distres
               - violența
              - consumul și abuzul de substanțe
               - agresiunea sau hărțuirea sexuală
              - comportamentul impulsiv și altele.


               Workshop-ul se adresează specialiștilor în domeniu, precum și studenților la psihologie. Se acordă certificat de participare.